Drabschef Ove Dahl udtaler: “Ved alvorlig kriminalitet er der et fremmedartet navn i 95 procent af sagerne”

Tidligere drabschef Ove Dahl har udgivet bogen “Drabschefen – Nye sager”, hvorfra nedenstående er taget fra:

“En anden problemstilling i Danmark handler om, hvem der står bag de groveste forbrydelser. Når man kigger på statistikkerne, så vejer de gerningsmænd, som ikke har danske aner, ualmindeligt meget i forhold til etniske danskere.

I Københavns Politikreds bor der cirka 600.000 mennesker. 20 procent er ikke danskere af fødsel”…. “Også hvis man ser på de herboende anden- og tredjegenerationsindvandrere, så fylder de unge mænd også rigtig meget i statistikkerne over, hvem der begår bankrøverier, vold og anden alvorlig kriminalitet. Alt for meget.

Det her kan sagtens opfattes, som om jeg er hamrende racistisk, som jeg også er blevet beskyldt for. Men jeg er bestemt ikke racist. Jeg holder mig bare til de tørre tal og de facts, som jeg har kunnet se i min hverdag i politiet. Når jeg ser på navnene på de gerningsmænd, der har begået drab eller drabsforsøg, været med i bandekonflikt, røveri, voldtægt – så er det et fremmedartet navn i 95 procent af sagerne. Det er da alt for meget. De er nogle tal, man ikke kan løbe fra. Men det er nogle tal, som mange har svært ved at forholde sig til, også rent politisk.” (s. 239f)

Om Integrationsgrunduddannelsen (IGU) – nu med i alt 41 tilmeldte

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er et resultat af trepartsaftalen om  arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter af 17. marts 2016. Som der stod i Udlændinge- og Integrationsministeriets pressemddelelse:

“Der er overordnet set behov for et paradigmeskifte i integrationsindsatsen for de flygtninge og familiesammenførte, der ikke med det samme finder beskæftigelse i Danmark. Derfor skal indsatsen begynde tidligere og i højere grad end i dag foregå ude på  virksomhederne. Det skal ikke mindst ses i lyset af, at kun 28 pct. af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (i alderen 25-64 år) i 2014 var kommet i arbejde efter 3 års deltagelse i integrationsprogrammet.”

Lars Løkke udtalte: “Jeg vil gerne kvittere for, at der har været udvist ganske stor ansvarlighed, stor vilje til at finde fælles løsninger på den helt ekstraordinære flygtningeudfordring, vi står i. Det vil bidrage til at gøre det enklere, minimere både de økonomiske og de menneskelige omkostninger ved flygtning- og migrationskrisen. [..] Den anden ting, det er, at vi ændrer integrationsindsatsen i kommunerne. Et egentligt paradigmeskifte, sådan at dét, der først og fremmest kommer fokus på, det er at få flygtninge i job. Den aftale, der er indgået i Finansministeriet her i formiddag, den bygger videre på konstruktive forslag fra kommunerne selv.”

Pr. 31. oktober 2016 er der indberettet 41 IGU-forløb til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

 

 

På landsplan er der i alt 7.283 ægtepar, hvor begge parter modtager kontanthjælp. Heraf udgør indvandrere 87 pct.

På landsplan er der i alt 7.283 ægtepar, hvor begge parter modtager kontanthjælp. Heraf udgør indvandrere hele 87%

Siden 2013 er antallet af personer på kontanthjælp faldet fra 145.000 personer til 108.000 personer. Antallet af indvandrere på kontanthjælp er steget fra 29.800 i 3. kvartal 2011 til 52.900 i 3. kvartal 2016. På 5 år er antallet af indvandrere på kontanthjælp altså steget med 78%

Se mere her: BT

Asylansøgere er kraftigt overrepræsenteret i statistikken over sigtelser for overtrædelse af straffeloven

Asylansøgere er kraftigt overrepræsenteret i statistikken over sigtelser for overtrædelse af straffeloven, og der er meget stor forskel på hvilken oprindelse asylansøgeren har.

Nedenstående opgørelse viser, at der i gennemsnit blev rejst 1,8 sigelser pr. person for samtlige personer bosat i Danmark i perioden 1/1-2014 til 1/7-2016, mens det tilsvarende tal for hviderussere er 196, georgiere 122, algeriere 115, marokkanere 96, tunesere 73.

sigtelserblandtasylsogere2

Se mere her: Jyllandsposten

41 procent af dem, der har været på kontanthjælp uafbrudt i mere end 10 år, er indvandrere med ikke-vestlig baggrund.

I 2015 samlet var der 9.795 personer, der uden afbrydelse havde været på kontanthjælp i mere end 10 år. Heraf var 4.042 indvandrere med ikke-vestlig baggrund. Dette svarer altså til omkring 41 procent.

Til sammenligning udgør gruppen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere cirka otte procent af den samlede befolkning og cirka 11 procent af personerne i aldersgruppen 18-64 år.

Se mere her: Ekstrabladet

Samtlige overfaldsvoldtægter i Oslo i årene 2006-2008 – 41 i alt – blev begået af indvandrere med ikke-vestlig baggrund

En opgørelse fra den norske avis Aftenposten viser, at samtlige anmeldelser af såkaldte overfaldsvoldtægter, hvilket vil sige at offer og gerningsmand ikke kender hinanden, i perioden 2006 – 2008, er foretaget af indvandrere med ikke-vestlig baggrund. Der fandt i perioden i alt 41 sådanne overfaldsvoldtægter sted. Læs mere her: Aftenposten