Om

Denne blog er opstået ud fra et ønske om at kvalificere debatten om flygtninge og indvandrere.

Det er for nemt for de højreorienterede svin, at sige at alle muslimer er dumme og integrationen aldrig vil komme til at lykkedes, at sammenstødene mellem de etniske grupper kun vil eskalere, og at eneste løsning er at lukke grænserne og sende alle indvandrere til Grønland. Det er lige så nemt for Venligboerne at ønske fascisterne og deres forbandede menneskesyn langt væk med en godhedens besværgelse og et håb om en lys fremtid i et fællesskab, hvor alle er lige og hvor etnicitet ingen betydning har.

Fakta er, at Danmark bliver stadig mere etnisk mangfoldigt. Ser fremtiden lys ud? Kan vi fremover fastholde og udbygge den velfærdsstat, vi kender og er så glade for?  Vil tilslutningen til dens finansiering fremover være lige så stærk, hvis skelet mellem giver og modtager i stadig højere grad går mellem gammeldanskere og nye danskere? Er der håb om, at vi alle kan leve sammen i fred og fordragelighed? Kan vi med en vis rimelighed forvente, at de mange nye danskere med tiden vil glide ind i samfundet og blive som os? Hvilke erfaringer har vi gjort os i løbet af de sidste 40 år med indvandring, og kan det bruges som basis for en forventningsdannelse om den fremtidige integration og assimilation? Er der bedre håb for 2. og 3. generation af indvandrere, som er født og opvokset her? Klarer de sig bedre end deres forældre? Og betyder det noget hvor man oprindeligt kommer fra?

Lad os få nogle statistiske fakta på bordet om den udvikling der pågår i Danmark i disse år. Vi kan lade det indgå i vores vurdering af graden af success ved den politik, der hidtil har været ført og vi kan lade det påvirke vores forventninger til fremtidig succesfuld integration.

Tager jeg fejl i noget jeg har skrevet? Så skriv det i kommentarerne eller send en mail til mail@faktaomindvandringen.info.

Falder du over noget spændende statistik, så send en mail til mail@faktaomindvandringen.info. Det kan jo være det kommer med i en fremtidig post.