42% af de ikke-vestlige indvandrere født i 1987 har i dag en dom for overtrædelse af straffeloven

Danmarks Statistik har i deres publikation Indvandrere i Danmark, 2017 lavet en opgørelse, hvor man har fulgt en årgang mænd født i 1987. De har registreret andelen af personer, der har fået mindst én dom for overtrædelse af straffeloven. Straffeloven vedrører vold, voldtægt, tyveri, indbrud ect., men vedrører ikke manglende cykellygter og parkering uden for de optrukne linjer. Figuren starter ved 15 år, da det ikke er muligt at få en dom før da. Det ses altså, at i en alder af 28 år, har 42% af alle ikke-vestlige indvandrere fået en dom for overtrædelse af straffeloven. Det tilsvarende tal for ikke-vestlige efterkommere er 37%, mens det for mænd med dansk oprindelse er 17%.

kumuleret andel maend med dom 1987

 

 

 

 

 

Udgiften over et helt liv for een ikke-vestlig indvandrer anslås til kr. 3.250.000

Statistisk Sentralbyrå, der er Norges svar på Danmarks Statistik, estimerer den samlede udgift over et helt liv for en indvandrer fra et ikke-vestligt land til gennemsnitligt 4.100.000 norske kroner, hvilket svarer til kr. 3.250.000. Dette tal tager hensyn til, hvad en ikke-vestlig indvandrer i gennemsnit bidrager med i for eksempel skat samt hvad der forbruges af offentlige ydelser og goder. Se mere her: MetroXpress

Hver anden voldtægtsdømt er udlænding

Mere end 50% af alle, der i 2010 blev dømt for voldtægt, var indvandrer eller efterkommer af udlændinge, viser de officielle tal fra Danmarks Statistik.

32 personer med dansk baggrund og 34 indvandrere og efterkommere af indvandrere blev i 2010 dømt for voldtægt.

Ser man på voldtægtsdommene over de sidste syv år, er mere end én ud af tre dømte for voldtægt enten indvandrer eller efterkommer – helt præcist har 156 af de 450 voldtægtsdømte siden 2004 indvandrerbaggrund.

Se mere her: BT